Nieuwezijds voorburgwal

historische Straten uit 1867

Spuistraat

Onthulling kerstboom van fietswrakken

In het hart van Amsterdam, waar bewoners en ondernemers worstelen met overlast door vuilnis en fietswrakken, verschijnt woensdag 20 december een onconventionele kerstboom die niet alleen feestelijk is, maar ook een dringend probleem aankaart. De ondernemersvereniging van de Nieuwezijds Voorburgwal en Spuistraat Noord heeft in samenwerking met het Vrij Paleis besloten om fietswrakken te gebruiken als bouwmateriaal voor een kerstboom op de Nieuwezijds Kolk.

Onderdeel van het kunstwerk

Onthulling op Nieuwezijds Kolk op 20 december

De kerstboom van fietswrakken wordt onthuld op de Nieuwezijds Kolk op woensdag 20 december om 18:00. Kunstenaar Daniel Rakish van Het Vrij Paleis en de ondernemers nodigen iedereen uit om deel te nemen aan dit bijzondere moment en samen aandacht te vragen voor een schoner en aantrekkelijker centrum van Amsterdam.

Het Probleem: Ongedierte en Fietswrakkenplaag

Het overvloedige vuilnis in het centrum heeft geleid tot overlast van ongedierte zoals ratten, meeuwen en een nare stank, waardoor de leefbaarheid voor bewoners en ondernemers afneemt. Daarnaast staan fietswrakken soms wel een jaar lang te verkrotten, zonder dat de gemeente voldoende budget vrijmaakt om ze te verwijderen. Het illegaal weghalen van wrakken door bewoners is geen optie, waardoor fietsparkeerplekken schaars zijn en straatvuil tussen de fietsen blijft liggen.

Het Duurzame Alternatief: Kerstboom van Fietswrakken

In lijn met de creatieve en onafhankelijke geest van de buurt kiest de ondernemersvereniging voor een uniek en duurzaam alternatief. In plaats van traditionele kerstbomen, die veel geld kosten, slechts tijdelijk worden geplaatst en dan weer afgevoerd, kiest de ondernemersvereniging dit jaar voor een gerecyclede boom. De ‘kerstboom’ zal worden samengesteld uit fietswrakken en andere afvalmaterialen van straat, waarmee niet alleen het probleem van fietsparkeren wordt belicht, maar ook de aandacht wordt gevestigd op hergebruik van materialen.

Oproep tot Actie: Meer Budget voor Wrakkenverwijdering

Met deze opvallende kerstboom hopen de initiatiefnemers niet alleen de feestelijke sfeer te verhogen maar tegelijk ook aandacht te genereren om de gemeente aan te sporen meer budget vrij te maken voor het verwijderen van fietswrakken. Het gebrek aan personeel bij de gemeentediensten moet worden aangepakt, zodat de straten schoon en veilig blijven.

Over Kunstenaar Daniel Rakish

Kunstenaar Daniel Rakish van Studio Rakish uit Amsterdam creëert niet-alledaagse kunstwerken door materialen van de straat her te gebruiken, wat hij als ‘Chance encounters met objecten’ ziet. Geïnspireerd door materie, smeedt hij letterlijk kunst uit deze gevonden voorwerpen: van lachgaspatronen tot bedspiralen en Amsterdammertjes, waarmee hij een nieuwe betekenis geeft aan het materiaal. De kerstboom heeft als piek een Peace-symbool, is gedecoreerd met gebruikte fietssloten en andere gevonden voorwerpen en draagt als kunstwerk de titel: “May we all live in Peace.”

Voor meer informatie, foto’s van de boom na de onthulling en interviewaanvragen, neem contact op met: 

  • Moheb Alecozy, Ondernemersvereniging / Biz Nieuwezijds Spuistraat Noord via moheb@alecozyconsult.nl – 06 52 55 60 66 – voor vragen aan de ondernemersvereniging
  • of Berit Soolsma, Yellow Bike, voor vragen over het project of interviews met Daniel Rakish. berit@yellowbike.nl – 06 28 92 29 88

*Het Vrij Paleis is een Amsterdamse vrijplaats met een galerie en ateliers in de Paleisstraat, in de voormalige drukhal van het NRC. In het Vrij Paleis bevindt zich een community van kunstenaars, ambachtsvrouwen en ondernemers in de creatieve sector.

Fietswrakken in de Spuistraat
Fietswrakken in de Spuistraat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *